Artikelen door webmaster

Wilt u als huisarts uw gegevens wijzigen?

De nieuwe versie van de app Moet ik naar de dokter? bevat gegevens van alle huisartsen in Nederland. Hierdoor hebben patiënten altijd de gegevens van hun huisarts bij de hand en als zij niet in de buurt van hun eigen huisarts zijn kunnen zij de 5 dichtstbijzijnde huisartsen zoeken.

Minister Edith Schippers ontvangt vernieuwde huisartsen-app

Den Haag, 16 februari 2016 – Vandaag is in Nieuwspoort te Den Haag de hernieuwde versie van de App ‘Moet ik naar de dokter?’ aangeboden aan Minister Schippers. De App helpt de gebruiker te beoordelen óf en zo ja wanneer de huisarts geraadpleegd moet worden. In de vernieuwde App zijn de aanbevelingen opgenomen vanuit een onafhankelijk validatieonderzoek dat in opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft plaatsgevonden. “De inzet van technologie is een andere manier van de zorg organiseren. Het onderscheidend vermogen van deze App is dat deze veilig is bevonden door het NHG”, aldus de Minister.